wz

September

Učivo: » Úvodná hodina «

Dátum: 3.9.2010

Úvodné informácie

Učebné pomôcky na geografiu

Obsah učiva geografie, projekty.

Videofilmy, počítače, geografická olympiáda

Webový portál www.skipo.wz.cz pokračuje aj v tomto školskom roku.

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 7.9.2010

Opakovanie učiva

Mapy

Svetadiely a kontinenty.

Učivo: » Geografická poloha «

Dátum: 10.9.2010

Opakovanie učiva

Geografická poloha - rovnobežky, poludníky, geografická sieť.

Určovanie geografickej polohy.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Opakovať - Svetový oceán (moria, polostrovy, ostrovy, zálivy)

Učivo: » Svetový oceán «

Dátum: 14.9.2010

1/ Zostupne usporiadaj oceány.

2/ Akú plochu Zeme tvorí svetový oceán?

3/ Čo je to more?
4/ Pomocou mapy vypíš moria, ktoré obmývajú územie Európy.

5/ Zadefinuj záliv.

6/ Urč členitosť pobrežia severnej Ameriky.
7/ Nakresli náčrtok, v ktorom označíš ostrov, polostrov, prieliv, záliv, súostrovie.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Opakovať - Počasie a podnebie.

Učivo: » Rastlinné a podnebné pásma «

Dátum: 24.9.2010

1/ Vymenuj a stručne popíš jednotlivé typy krajín na Zemi.

2/ Nakresli a stručne popíš podnebné pásma na Zemi.

---------------------------------------------------------- Domáca úloha: Opakovať.

Učivo: » Rastlinné pásma «

Dátum: 28.9.2010

Vypracovanie predloženého pracovného listu.
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Opakovať.

Učivo: » Austrália - poloha a členitosť pobrežia «

Dátum: 1.10.2010

Poloha: voči svetadielom, oceánom, významným rovnobežkám a poludníkom


Rozloha: 7,7 mil. km štvorcových Naj: najmenší, najsuchší, najvzdialenejší (od Európy); tvorí ho austrálska litosférická doska


Členitosť pobrežia: Yorský pol., Arnhemská zem, Tasmánia, Klokaní ostrov, Veľká koralová bariéra, Veľký austrálsky záliv, Karpentársky záliv, Spencerov záliv, Toressov prieliv, Basov prieliv, Koralové more, Timorské more, Tasmanovo more

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit:
úlohy 1,4; práca s mapou

Učivo: » Povrch «

Dátum: 5.10.2010

Povrchové celky: Veľké predelové vrchy, Austrálske Alpy (2229m.n.m), Macdonnellove vrchy, Musgravove vrchy, Nullarborská níž., Veľká Viktóriina púšť, Veľká piesočná púšť, Gibsonova púšť, Simpsonova púšť, púšť Tanami;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit:
s. 2/zakresli do mapky Austrálie členitosť pobrežia, povrchové celky (presne podľa zadania v zošite)

Učivo: » Podnebie «

Dátum: 8.10.2010

Podnebie: S-vlhké trop., str.-suché trop., J- subtrop., Tasmánia - mierne;

Oceánske prúdy: V - pobrežie - Východoaustrálsky (T) - vplyv JV pasátu (prináša zrážky nad Veľké predelové vrchy); JZ - pobrežie - Západoaustrálsky (S) - vplyv studeného oceánskeho prúdu (priteká do teplého pásma, kde stráca vlhkosť a preto na západne pobrežie neprináša zrážky);

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit:
s.4 dole/do obrysov Austrálie zakresli podnebné pásma (viď. uč. s.79/ VII. roč.)

Učivo: » Vodstvo «

Dátum: 15.10.2010

Rieky: Murray, Darling; občasné toky = CREEK-y;

Jazerá: slané Eyrovo jazero, Torrensovo jazero; artézske studne;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: vedieť nakresliť a vysvetliť artézske studne

Učivo: » Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody «

Dátum: 19.10.2009

Typy prírodných krajín: tropické dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, subtrópy, stepi, listnaté lesy;

Živočíchy: kengura, pes dingo, diabol tasmánsky, medvedík koala, ježura austrálska, vtákopysk, kazuár, pštros emu;

Rastlinstvo: scrub - rozsiahle porasty kríkov na suchých savanách; eukalypty;

Endemit: druh, ktorý žije iba na určitom území a nikde inde na Zemi sa nevyskytuje;

Národné parky: Kakadu;

Prezentácia
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: ...;

Učivo: » Obyvateľstvo «

Dátum: 22.10.2010

Objaviteľ: James Cook (1/2 18.st.) -> trestanecké územie -> prisťahovalci z Európy (zlato, zakladanie fariem).

Pôvodní obyvatelia: austrálski černosi = aborigéni, v súčasnosti je ich 150 tis.;

Počet obyvateľov: 20 mil., nerovnomerne rozmiestnených, prevažne v mestách;

Mestá: Canberra (hl.m.), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Darvin, Hobart;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: - -

Učivo: » Sídla «

Dátum: 26.10.2010

Austrálsky zväz: tvorí ho 6 štátov a 2 teritóriá; je súčasťou Britského spoločenstva národov.

Charakteristiky: hl. mesto Canberra; angličtina, austrálsky dolár, pestré národnostné zloženie;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: mapka; zadanie projektov - téma - Zaujímavosti Austrálie, termín odovzdania 23.11.2010, PowerPoint prezentácia (max 12 snímok)

Učivo: » Hospodárstvo «

Dátum: 5.11.2010

Austrálsky zväz: priem. vyspelý štát s vysokou životnou úrovňou;

Poľnohospodárstvo: pšenica (J, JV), cukrová trstina (V, SV), bavlník, citrusy, ovocie; ŽV - prevláda - chov HD, oviec;

Priemysel: spracovanie NS (uhlie, železná ruda, mangán), hutn., stroj., chem., potr., text.;

Doprava: cestná, železničná, lodná, letecká;

Obyvatelia pracujú: prevažne v službách - obchody, finančníctvo, cestovný ruch;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: úlohy vypracovať

Učivo: » Problémy obyvateľov Austrálie «

Dátum: 12.11.2010

Problémy:

1/ stenčovanie ozónovej vrstvy;

2/ nepôvodné organizmy (králik divý, kaktus opuncia);

3/ nedostatok vody a veľké suchá;

4/ veľké požiare;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: úlohy vypracovať; opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 16.11.2010

Opakovanie: Austrálie


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Kontrolná práca «

Dátum: 19.11.2010

Opakovanie: Austrálie


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Precvičovanie učiva «

Dátum: 23.11.2010

Opakovanie: Austrálie; odovzdávanie projektov.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 26.11.2010

Projekty: prezentácia projektov žiakov.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 30.11.2010

Projekty: prezentácia projektov žiakov.

Prezentácia - PowerPoint - Opera v Sydney

Prezentácia - Veľká koralová bariéra

Prezentácia - Veľká koralová bariéra 2

Prezentácia - NP Kakadu

Prezentácia - Živočíchy

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 3.12.2010

Projekty: prezentácia projektov žiakov.

Prezentácia - Opera v Sydney 2

Prezentácia - Šport

Prezentácia - Nerastné suroviny

Prezentácia - Zaujímavosti

Prezentácia - Martin poslal len súbor .doc

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit: opakovať učivo Austrálie;

Učivo: » Oceánia «

Dátum: 10.12.2010

Oceánia: zoskupenie ostrovov v Tichom oceáne

Oblasti Oceánie: Melanézia - vačšie ostrovy (Nová Guinea), Mikronézia - koralové ostrovy (korálový ostrov je známy aj pod názvom: „ATOL“), najmenšie (Mariány, Wake, Guam) a Polynézia - sopečné ostrovy (Havajské ostrovy);

Nová Guinea: 2. najväčší ostrov sveta (pevninový), hornatý povrch, teplé a vlhké podnebie, pôvodní obyvatelia černosi (Papuánci), žiavia sa poľnohospodárstvom;;

Nový Zéland: najvyspelejší štát Oceánie, tvoria ho 2 ostrovy (S - sopky, zemetrasenia; a J - Južné Alpy - Cookova hora; ľadovce vytvorili úzke zálivy - fjordy, podnebie podobné nášmu, vodnaté rieky s vodnými elektrárňami; hl. mesto - Wellington, ďalšie - Auckland; pôvodní obyvatelia sú Maori; chov oviec; elektrotechnika;

Havajské ostrovy: sopečné os., (sopka Mauna Kea - aktívna); súčasť USA; obyvatelia pracujú v službách (CR);

viď názorný obrázok


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: uč. s. 36/2;

Učivo: » Antarktída. Polárne oblasti. «

Dátum: 14.12.2010

Antarktída: polárny deň a polárna noc;

Antarktída: pokrytá pevninským ľadovcom, hornatý povrch, sopky; problém - zmenšovanie;

Antarktída: má obrovské zásoby vody a NS; min. teplota - 90 st.C; silné vetry;

Živočíchy: tulene, tučniaky, albatrosy, kosatky;

Využitie vedecké základne (40) na výskum;

Arktída: chladné oblasti severne od severnej polárnej kružnice;

Jej územie tvoria:

1/ S. ľadový oceán

2/ pevninská časť A. na území Am., E., Áz.; súvislá časť pevniny - Grónsko;

Grónsko: = Zelený ostrov; najväčší ostrov sveta pokrytý pevninským ľadovcom, kde žijú ľadové medvede, tulene, ryby a veľryby; pôda je väčšinu roka zamrznutá; pôvodní obyvatelia Inuiti (Eskimáci); objavitelia: Vikingovia (9.st.); doprava - lodná, letecká a cestná;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: uč. s. 37-39;

Učivo: » Precvičovanie učiva «

Dátum: 17.12.2010

Precvičovanie učiva: polárne oblasti;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: uč. - vypracovať do zemepisných cvičení tabuľku - porovnanie Antarktídy a Arktídy;

Učivo: » Opakovanie učiva «

Dátum: 11.1.2011

Opakovanie učiva: Oceánia a polárne oblasti;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: opakovanie;

Učivo: » Kontrolná práca «

Dátum: 14.1.2011

Opakovanie učiva: Oceánia a polárne oblasti;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: opakovanie;

Učivo: » Poloha Ameriky «

Dátum: 18.1.2011

Cestovatelia: K. Kolumbus, Ameriggo Vespucci; pôvodní obyv.: Indiáni;

Ameriku: tvoria 2 kontinenty (S.A., J.A.); leží na Z- pologuli;

Poloha voči: a/ ostatným svetadielom, b/ oceánom (obmýva ju Tichý, Atlantický a Severný ľadový oceán), c/ významným rovnobežkám a poludníkom;

Rozloha: 42 mil. km štvorcových

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: v zošite úlohy;

Učivo: » Členitosť pobrežia «

Dátum: 21.1.2011

Členitosť pobrežia:

S.A.: členitejšie pobrežie; polostrovy - Aljašský, Kalifornský, Florida, Yucatán, Labrador; zálivy - Bristolský, Aljašský, Kalifornský, Mexický, sv. Vavrinca, Hudsonov; ostrovy - ostrovy kráľovnej Šarloty, Vancouverov ostrov, Kuba, Haiti, Jamajka, Portoriko (Veľké Antily), Malé Antily, Bermudy, Grónsko, Baffinov os., os. kráľ. Alžbety, Viktóriin ostrov; prielivy - Floridský, Hudsonov, Beringov; prieplavy - Panamský;

J.A.: ostrovy - Galapágy, Ohňová zem, Falklandy; prielivy - Magalhaesov, Drakeov; zálivy - La Plata;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: v zošite zakresliť pojmy do mapy;

Učivo: » Povrch Ameriky «

Dátum: 25.1.2011

Horské pásmo Ameriky dlhé 15 000km Kordillery(v S.A. najvyšší vrchol Mt. McKinley); v J.A. ich nazývame Andy (najvyšší vrchol Aconcagua - 6959m);

Povrch S. Ameriky: pohoria - Kordillery, Aljašský chrbát, Skalnaté vrchy, Appalačské vrchy; plošiny - Mexická pl., Lauretinská pl.; nížiny - Arktická, Atlantická, Pobrežná, Mississippská, Centrálne roviny; púšte - Mohavská, Nevada; ostatné celky - Údolie smrti;

Povrch J. Ameriky: pohoria - Andy, Brazilská vysočina, Guayanská vysočina; náhorné plošiny - Matto Grosso, Gran Chaco; plošiny - Altiplano (Bolívia, Chile, ...), Patagónia; nížiny - Orinocká, Amazonská, Laplatská; púšť - Attacama;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: v zošite do mapky dokresliť povrchové celky;

Učivo: » Podnebie Ameriky «

Dátum: 1.2.2011

Podnebie: Všetky podnebné pásma. Studené, mierne (prímorské, vnútrozemské), teplé - subtropické, tropické (vlhké, suché); vysokohorské;

Zvláštnosti::

1. mierne pod. pásmo v S.A je chladnejšie ako mierne pod. pásmo v Európe vplyvom chladného Labradorského prúdu

2. tropické pod. pásmo sa vyznačuje hurikánmi

3. vysokohorské podnebie – uplatňuje sa výšková stupňovitosť

4. prúdenie vzduchových hmôt: a) S ––> J bez bariér (tornáda); b)Z ––> V prekážku tvorí horské pásmo Kordiller (zachytávajú zrážky).

5. púšť Atacama, ktorá vznikla na Z pobreží J.A vplyvom studeného Peruánskeho prúdu, ktorý prichádza do teplej oblasti, stráca množstvo vodných pár => nedostatok zrážok na pobreží.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: vypracuj mapku!

Učivo: » Vodstvo Ameriky «

Dátum: 10.2.2010

Rieky:

Atlantik: r. sv. Vavrinca, Mississippi, Missouri, Arkansas, Ohio, Rio Grande, Colorado; Orinoko, Parana, Uruguaj, Paraguaj, Amazon (Madeira, Negro), Sao Francisco.

S. ľ. oceán: Mackenzie

Tichý: Yukon, Snake

Jazerá: Ontárijské, Erijské, Michiganské = ľadovcové; Veľké j. otrokov, V. medvedie j., Winnipegské j., Horné, Sobie, Veľké soľné j.; Titicaca, Maracaibo – bezotoková oblasť;

Vodopády: Niagarské (medzi Ont. a Érij. j.), Anjelske vodopády (najvyššie, 979m), Iguacú (Parana);


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: vypracovať mapku a úlohy;

Učivo: » Rastlinstvo a živočíšstvo «

Dátum: 8.2.2011

Od podnebia závisí rozšírenie pôd, rastl. a živočíš., ktoré sa v jednotlivých podnebných pásmach odlišujú. Nazývame ich typy krajín:

* tundry a polárne krajiny: studené p.p.

* lesy mierneho pásma: mierne p.p. - tajga (ihl.l.), listn. a zmieš. lesy; stepi: S.A. (prérie), J.A. (pampy);

* subtrópy; púšte a polopúšte, savany, dažďové lesy: teplé p.p.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: vypracovať mapku a úlohy;

Učivo: » Zaujímavosti prírody Ameriky «

Dátum: 11.2.2011

Krásy a zaujímavosti prírody: kaňon rieky Colorado, Amazonka, Niagarské vodopády, vod. Iguazú, Anjelske vodopády (973m), Galapágy (leguány, tučniaky, korytnačky slonie), Údolie smrti, Atacama, Ohňová zem (tučniaky), Amazónia (nadmerná ťažba dreva, odlesňovanie územia za účelom získania poľn. pôdy, osídlenie)

Hurikány (Mexický záliv, Karibik), tornáda.

Národné parky: Yellowstonský, Yosemitský, Sekvojový, Banff, Jasper

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: -; opakovať prírodu Ameriky;

Učivo: » Opakovanie Ameriky «

Dátum: 15.2.2011

Opakovanie prírody Ameriky: poloha, povrch, podnebie, vodstvo, typy krajín, zaujímavosti.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: -; opakovať prírodu Ameriky;

Učivo: » Kontrolná práca «

Dátum: 18.2.2011

Kontrolná práca: poloha, povrch, podnebie, vodstvo, typy krajín, zaujímavosti.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: -; opakovať prírodu Ameriky;

Učivo: » Geografické cvičenia «

Dátum: 22.2.2011

Geografické cvičenia: práca so slepou mapou Ameriky; urč správnu odpoveď.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: -; opakovať prírodu Ameriky;

Učivo: » Obyvateľstvo «

Dátum: 25.2.2011

Obyvateľstvo: samostatná práca;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: ---;

Učivo: » Sídla «

Dátum: 8.3.2011

Sídla: osnova: 1/ vidiecke sídla, 2/ mestské sídla, ich charakteristiky, chudobné štvrte (slumy), veľkomestá Ameriky;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: ---;

Učivo: » Čím vyniká Amerika z hľadiska hosp. činností človeka «

Dátum: 15.3.2011

Str. a J.A. sa hosp. nevyrovná S.A.; str. a J.A. rovnako ako S.A. ponúkajú dostatok prír. zaujímavostí (štáty Karibiku - centrá CR).

Kult.-historické pamiatky (stavby a chrámy Aztékov, Mayov a Inkov)

NS: ropa, zemný plyn (Kanada, USA, Mexiko, Brazília), urán, železná ruda (Brazília, Kanada), meď, cín, nikel;

Poľn.: RV - kukurica, pšenica, bavlník, káva, cukr. trstina, citrusy, banány; ŽV - chov HD (Brazília, USA, Argentína)

Priemysel: S.A. - priemysel založený na výskume a vývoji (Sillicon Valley), v str. a J.A. sa orientuje na spracovanie poľn. výrobkov a NS, montáž výrobkov;

Priemyselne najrozvinutejšie štáty: USA, Kanada, ..., Brazília, Mexiko, Argentína.

Doprava: S.A. moderná dopr. sieť (Panamerická diaľnica)

Cestovný ruch: doplň za d.ú.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: CR;

Učivo: » Projekt "Zaujímavosti Ameriky" «

Dátum: 25.3.2011

Projekt "Zaujímavosti Ameriky" - vypracovanie v škole.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: ---;

Učivo: » Projekt "Zaujímavosti Ameriky" (2) «

Dátum: 29.3.2011

Projekt "Zaujímavosti Ameriky" - vypracovanie v škole.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Prezentácia projektov začne 5.4.2011;

Učivo: » Projekt "Zaujímavosti Ameriky" «

Dátum: 5.4.2011

Projekt "Zaujímavosti Ameriky" - predstavenie projektu.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Prezentácia projektov pokračuje 12.4.2011;

Učivo: » Oblasti a štáty Ameriky «

Dátum: 12.4.2011

Z prírodného hľadiska Ameriku delíme:

1. Severná Amerika

2. Stredná Amerika

3. Južná Amerika

Z hospodárskeho hľadiska:

1. Severná Amerika - angličtina, francúzština; Kanada, USA

2. Latinská Amerika – španielčina, portugalčina, latinčina. Tvorí ju:

A. Stredná Amerika – a) Mexiko; b) Štáty Karibiku: Kostarika, Panama, Kuba, Haiti, Jamajka, Portoriko, Malé Antily

B. Južná Amerika -

a) Brazília a Guyanská oblasť - Brazília, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam.

b) Laplatská oblasť - Paraguaj, Uruguaj, Argentína.

c) Andská oblasť - Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vypracuj tabuľku v zošite;

Učivo: » Kanada «

Dátum: 19.4.2011

Kanada: rozlohou 2. najväčší štát sveta;

Charakteristiky: krajina javorového listu, výroba javorového sirupu, veľké kanadské jazerá, krajina ľadového hokeja, drevárska veľmoc;

Obyvateľstvo: 30 mil. obyv., najhustejšie osídlené pri J-hranici s USA, pobrežie a pri jazerách; úradný jazyk: anglický a francúzsky;

Hl. mesto: Ottawa; najväčšie mesto je Toronto (provincia Ontario); Montreal (provincia Quebec), Calgary, Edmonton, Vancouver;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: uč. s. 62/hore;

Učivo: » USA «

Dátum: 3.5.2011

USA: opakovanie;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: - -

Učivo: » Mexiko «

Dátum: 6.5.2011

Mexiko: obyv. chudobnejší ako v USA, Kanade;

Obyv.: 100 mil. obyv., úradný jazyk - španielčina; hl. mesto: Ciudad de México; pôvodní obyvatelia: Aztékovia (vyššie položené územia) a Mayovia (pol. Yucatán)

Zaujímavosti: mesačná pyramída boha Slnka; typická rastlina - kaktus;

Hosp.: NS - ropa, striebro, farebné kovy; poľn.: kukurica, trop. ovocie; korenie Tabasko; priemysel: hutn., stroj., chem;

Info: rozvinutý cestovný ruch (indiánske civilizácie, Acapulco), ďalšie mestá: Veracruz, Tampico; hospodársky závislé od USA;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: uč. s. 63-64;

Učivo: » Karibská oblasť «

Dátum: 10.5.2011

Stredná Amerika: Kostarika - "Švajčiarsko str. Ameriky", poľn.: káva, banány, kakao, tabak; priemysel: potr., chem.; hl. mesto San José; Panama - "brána sveta", poľn.: káva, cukr. trstina; priemysel: chem., potr.; 2. najväčšia flotila na svete; Panamský prieplav;

Tzv. banánové republiky: málo rozvinuté poľnohospodárske štáty;

Karibská oblasť: vysoké teploty po celý rok, rozvinutý CR, výbuchy sopiek, zemetrasenia a hurikány;

Kuba: socialistický štát, úr. jazyk španielčina, výroba kubánskeho rumu a cigár; hl. mesto Havana;

Jamajka: úr. jazyk angličtina; ťažba bauxitu; pestovanie cukr. trstiny; tanec reggae; hl. mesto Kingston;

Dominikánska republika: rozvinutý CR;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: uč. s. 68;

Učivo: » Brazília a guyanská oblasť «

Dátum: 13.5.2011

Brazília: 5. najväčší štát sveta, krajina futbalu, samby a karnevalu;

Poľn.: kaučukovník, kakaovník, cukr. trstina, káva, pomaranče, maniok (fazuľa); HD;

NS: železná ruda, zlato, ropa, bauxit; ťažba dreva;

Priemysel: drevospracujúci, hutn., stroj. (autá - Ford => vývoz do Argentíny), potr.;

Obyvateľstvo: úr. jazyk - portugalčina; hl. mesto: Brasilia; Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre;

Info: tropický amazonský prales = Selvas;

Guyanská oblasť: Surinam, Guyana, Francúzska Guyana (vesmírne stredisko);

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: zisti hlavné mesto a úradný jazyk v štátoch guyanskej oblasti;

Učivo: » Laplatská oblasť «

Dátum: 17.5.2011

Laplatskú oblasť: tvoria štáty, cez ktoré preteká rieka Parana tvoriaca s riekou Uruguaj ústie pomenované La Plata;

Paraguaj: vnútrozemský štát, hl. mesto - Asunción; poľn. - čajovník; ťažba a spracovanie dreva;

Uruguaj: hl. mesto - Montevideo; poľn. - chov HD;

Argentína: najrozvinutejší štát oblasti;

NS: ropa a farebné kovy; priemysel: stroj. (autá) a potr.; poľn.: pšenica, vinič, chov HD;

Obyv.: hl. mesto - Buenos Aires; Rosário, Córdoba, Mendoza;

Info: chudobné štvrte, futbal, tango;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: vypracuj mapku v zošite;

Učivo: » Andská oblasť «

Dátum: 24.5.2011

Andská oblasť: spoločné znaky - Andy, NS, obyv. žijú vo vyšších nadm. výškach; chov lám a oviec; obyv. indiáni a mestici; krásy - j. Titicaca; ilegálne pestovanie koky;

Venezuela: ropa; hl. mesto - Caracas;

Kolumbia: ropa, ČU, zlato, smaragdy; káva, banány; hl. mesto - Bogota;

Čile: meď; stroj.;

Bolívia: chudobný štát; cín, olov. ruda; chov oviec a lám; hl. mesto: La Paz;

Peru: pravlasť indiánskych kmeňov (Inkovia); striebro; rybolov; hl. mesto - Lima;

Ekvádor: najmenší štát; ropa, banány; hl. mesto: Quito;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: vypracuj mapku a úlohy v zošite;

Učivo: » Projekt «

Dátum: 31.5.2011

Projekt: Amerika - najkrajšie miesta;

Učivo: » Projekt «

Dátum: 3.6.2011

Projekt: Amerika - najkrajšie miesta;

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 7.6.2011

Opakovanie: Amerika;

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 17.6.2011

Opakovanie;

Učivo: » Záverečné opakovanie «

Dátum: 21.6.2011

Záverečné opakovanie;