wz

September

Učivo: » Úvodná hodina «

Dátum: 3.9.2010

Úvodné informácie

Učebné pomôcky na zemepis

Obsah učiva zemepisu, projekty.

Videofilmy, počítače, geografická olympiáda

Webový portál www.skipo.wz.cz pokračuje aj v tomto školskom roku.

Učivo: » Opakovanie učiva 6. ročníka «

Dátum: 6.9.2010

Opakovanie učiva 6. ročníka

1. časť - Austrália

Učivo: » Opakovanie učiva 6. ročníka «

Dátum: 10.9.2010

Opakovanie učiva 6. ročníka

2. časť - Oceánia, polárne oblasti, príroda Ameriky

Učivo: » Opakovanie učiva 6. ročníka «

Dátum: 13.9.2010

Opakovanie učiva 6. ročníka

3. časť - Príroda Ameriky

Učivo: » Opakovanie učiva 6. ročníka «

Dátum: 20.9.2010

Opakovanie učiva 6. ročníka

4. časť - Hospodárstvo a štáty Ameriky

Učivo: » Rozmiestnenie obyvateľstva a hustota zaľudnenia. Náboženské a národnostné zloženie «

Dátum: 24.9.2010

Prvé pozostatky človeka nájdené vo V- Afrike . Odtiaľ pokračovalo osídľovanie Zeme do Európy, Ázie, Ameriky, loďami na ostrovy v Indickom a Tichom oceáne a napokon do Austrálie.

Rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi je nerovnomerné. Najhustejšie: mierne p.pásmo a pobrežie morí a oceánov. Najredšie: polárne oblasti a púšte.

Hustota zaľudnenia : vyjadruje priemerný počet obyvateľov žijúcich na územi 1 km štvorcového.

Počet obyvateľov na Zemi je 6,5 mld.

Rasy : biela (europoidná - E., Am., Austr., S.Afr.), žltá a červená (mongoloidná - Ázia), čierna (negroidná - J. a str. Afr.)

Náboženstvá:
kresťanstvo (Vatikán) - Európa, Austrália, Amerika;
hinduizmus (Angkor) - J a JV Ázia (India);
budhizmus (Lhasa) - Čína;
islam (Mekka) - Severná Afrika, JZ-Ázia;

Jazyky : čínsky, anglický (dorozumievací), arabský, španielský, ruský.

Učivo: » Náboženstvá a kultúry «

Dátum: 27.9.2010

Náboženstvá - dôvody konfliktov vo svete (vojny, neznášanlivosť, ...), charakteristiky naáboženstiev, rozmiestnenie náboženstiev.

Učivo: » Pohyb obyvateľstva «

Dátum: 1.10.2010

Prirodzený prírastok : rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomretých za rok. (0, +, -)

Migrácia: (pohyb obyvateľstva)
krátkodobá - vzdelanie, práca, rekreácia;
dlhodobá - vojny, prírodné katastrofy, vzdelanie;

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 4.10.2010

Opakovanie

Učivo: » Afrika - poloha a členitosť pobrežia «

Dátum: 8.10.2010

Poloha :

1) voči svetadielom (S - Európa, Z- Amerika, J - Antarktída, SV - Ázia, JV - Austrália);

2) voči oceánom (Z- Atlantický, V - Indický, S - Stredozemné more, SV - Červené more);

3) voči významným rovnobežkám (rovník a oba obratníky) a poludníkom (nultý)

Rozloha: 30,5 mil. km štvorcových

Okrajové body: Biely mys (S), Zelený mys (Z), Strelkový mys (J), Mys Hafun (V)

Polostrovy: Somálsky, Sinajský

Zálivy: Guinejský, Veľká a Mala Syrta, Adenský

Prielivy: Gibraltarský, Mozambický; prieplavy: Suezský

Ostrovy: Kanárske, Kapverdské, Madagaskar, Seychely, Sv. Heleny, Sv. Tomáš, Komory

Moria: Červené, Stredozemné


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
nakresli mapku Afriky - členitosť pobrežia a R., P.

Učivo: » Povrch Afriky «

Dátum: 15.10.2010

Pohoria : Atlas (SZ; vrásové pohorie), Tibesti a Ahaggar (stred), Kilimandžáro (V; sopečné) - Uhuru (5895 m), Dračie vrchy (JV, vrásové)

Vysočiny: Guinejská (Z), Adamauská (Z), Etiópska (V)

Púšte : Sahara (S), Kalahari (J), Namib (JZ)

Panvy: Čadská a Konžská (stred)

Východoafrická priekopová prepadlina (V)

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit:
dokresli povrchové celky Afriky;

Učivo: » Podnebie Afriky «

Dátum: 18.10.2010

Podnebie : Afrika leží v teplom podnebnom pásme

Rozdelenie:
1) tropické -
a) vlhké (okolo rovníka, dostatok zrážok, dažďové lesy)
b) prechodné (striedanie obdobia dažďa a sucha, savany)
c) suché (nedostatok zrážok,púšte)

2) subtropické - najjužnejšie a najsevernejšie okraje Afriky (horúce letá, mierne zimy)

SV pasát : suchý a teplý (Sahara)

JV pasát: vlhký a teplý (Dračie vrchy)

Studený morský prúd (JZ): postupne sa otepľuje, stráca zrážky =) púšt Namib na JZ pobreží


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: geografický zošit:
dokresli podnebné oblasti Afriky do mapky

Učivo: » Vodstvo Afriky «

Dátum: 22.10.2010

Vodstvo : závisí od podnebia

Rieky:
- Kongo (Zair) najvodnatejšia rieka, Niger
- Níl - najdlhšia rieka, Asuánska priehrada
- Zambezi - Viktóriine vodopády, 1x uvidel D. Livingstone
- Okavango - bezodtoková oblasť, Orange

Jazerá : Ukerewe (najväčšie), Tanganika (najhlbšie), Malawi, Čadské


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
dokresli mapku vodstva

Učivo: » Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky «

Dátum: 25.10.2010

Spracovať : samostatne podľa učebnice.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
dokresli mapku!

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 5.11.2010

Opakovanie učiva : Afrika.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--

Učivo: » Obyvateľstvo a sídla Afriky «

Dátum: 8.11.2010

Počet obyvateľov: 1 mld.

Charakteristiky obyvateľstva: rýchly rast počtu obyvateľov, nízka úroveň zdravotníctva, hlad, nedostatok pitnej vody, nezhody a spory medzi kmeňmi a národmi => vojny, negramotnosť obyv., 2/5 obyv. žijú v mestách;

Najvyššia pôrodnosť: Niger, Libéria, Malawi, Mali.

Najnižšia pôrodnosť: Maurícius, Tunisko, Seychely.

Rasy: čierna (str. a južná Afrika), biela (severná Afrika).

Náboženstvá: islám, kresťanstvo.

Sídla: Káhira (Egypt), Tunis (Tunisko), Addis Abeba (Etiópia), Nairobi (Keňa), Tripolis (Líbya), Antananarivo (Madagaskar), Abuja (Nigéria)


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--

Učivo: » Hospodárstvo Afriky «

Dátum: 12.11.2010

Hospodárstvo tvoria: ťažba NS, priemysel, poľnohospodárstvo, doprava a služby

NS: sever - ropa, zemný plyn, železná ruda; stred - ropa, zlato, meď, diamanty; juh - diamanty, zlato, ropa, železná ruda, uhlie;

Priemysel: najrozvinutejší na S a J Afriky; sever - chemický, textilný, potravinársky (tunisko, Egypt, Líbya, Alžírsko); juh - chemický, hutnícky, strojársky, textilný, potravinársky (JAR); stred - chemický, drevospracujúci (Nigéria);

Poľnohospodárstvo: subtrópy - olivy, citrusy,, obilie; dažďové lesy - banány, káva, kakao; savany - bavlník, bataty, proso, podzemnica olejná;

Doprava: rozvinutá námorná a cestná;

Služby: najrozvinutejšie v oblasti cestovného ruchu - Egypt, Tunisko, Maroko, Maurícius, Seychely, JAR, Keňa.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Hospodárstvo Afriky «

Dátum: 12.11.2010

Precvičovanie učiva

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Oblasti a štáty Afriky «

Dátum: 19.11.2010

Afriku delíme na 3 oblasti: 1/ severná, 2/ stredná, 3/ južná

Vybrané štáty obastí Afriky: 1/ severná - Maroko (Rabát), Alžírsko (Alžír), Tunisko (Tunis), Líbya (Tripolis), Egypt (Káhira); 2/ stredná - Pobrežia Slonoviny (Abidjan), Nigéria (Abuja), Etiópia (Addis Abeba), Somálsko (Mogadišo), Keňa (Nairobi); 3/ južná - Angola (Luanda), Namíbia (Windhoek), JAR (Pretória), Mozambik (Maputo), Madagaskar (Antananarivo).


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 22.11.2010

Opakovanie

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Severná Afrika «

Dátum: 26.11.2010

Obyvateľstvo: Arabi, Berberi, Tuaregovia; islam, arabčina

Hospodárstvo :

a/ poľnohospodárstvo - datle (oázy), olivy, obilie, citrusy, hrozno, bavlník (pri Níle)

b/ NS - ropa, zemný plyn, soľ

c/ priemysel - potravinársky, textilný, chemický a málo strojársky

Štáty: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
dokresli štáty a hlavné mestá Afriky

Učivo: » Stredná Afrika «

Dátum: 29.11.2010

Obyvateľstvo: čierna a biela rasa, obývané pobrežné oblasti a vyššie položené náhorné plošiny; angličtina a francúzština (kolonisti);

Hospodárstvo :

a/ poľnohospodárstvo - dažďové lesy: plantáže (kakao, káva, kaučuk, arašidy, ovocie); savany: obilniny, bataty, káva, čaj, trop. ovocie, korenie, sisal; chov HD, oviec a kôz; rybolov;

b/ NS - ropa, železná ruda, meď, zlato a diamanty (dažďové lesy)

c/ priemysel - málo rozvinutý; text., potr., drevospracujúci;

Štáty: Keňa, Etiópia, Tanzánia, Somálsko, Nigéria, Pobrežie slonoviny

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
dokresli štáty a hlavné mestá strednej Afriky

Učivo: » Južná Afrika «

Dátum: 3.12.2010

Obyvateľstvo: čierna a biela rasa (rasizmus); angličtina a portugalčina, afrikánčina; mestá: Pretória, Johannesburg, Kapské mesto;

Hospodárstvo :

a/ poľnohospodárstvo - obilniny, čaj, ovocie, bataty; chov HD, oviec a hydiny;

b/ NS - ropa, železná ruda, meď, zlato a diamanty (Big Hole - JAR)

c/ priemysel - text., potr., strojársky (JAR);

Štáty: Angola, Uganda, JAR, Mozambik, Madagaskar

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
dokresli štáty a hlavné mestá južnej Afriky

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 6.12.2010

Opakovanie: Afrika a oblasti Afriky;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
opakovanie Afriky;

Učivo: » Kontrolná práca «

Dátum: 10.12.2010

Kontrolná práca: Afrika a oblasti Afriky;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
opakovanie Afriky;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 13.12.2010

Prezentácia projektov

Prezentácia - Emil Holub

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
opakovanie Afriky;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 17.12.2010

Prezentácia projektov

Prezentácia - Choroby Afriky

Prezentácia - Níl

Prezentácia - Kilimandžáro

Prezentácia - Móric Beňovský

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
opakovanie Afriky;

Učivo: » Projekty «

Dátum: 20.12.2010

Prezentácia projektov

Prezentácia - Madagaskar_2

Prezentácia - Rieky

Prezentácia - Tanganika

Prezentácia - Viktóriine vodopády

Prezentácia - Zaujímavosti_2

Prezentácia - Zaujímavosti_3

Prezentácia - Níl_2

Prezentácia - Zaujímavosti_5

Prezentácia - Tunisko

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
opakovanie Afriky;

Učivo: » Poloha Ázie «

Dátum: 10.1.2011

Rozloha Ázie: 44 mil.km²

Poloha Ázie: voči svetadielom; voči významným R. a P.; vodi oceánom a moriam (Karské, more Laptevovcov, Východosibírske, Beringovo, Ochotské, Japonské, Žlté, Východočínske, Juhočínske, Andamanské, Arabské, Červené, Stredozemné, Čierne, KAspické, Azovské)

Hranica medzi Európou - Áziou: V-úpätia pohoria Ural -> rieka Emba -> Kaspické more -> S-úpätia pohoria Kaukaz -> Azovské more -> Kerčský prieliv -> Čierne more -> úžina Bospor-Dardanely -> Egejské more -> Stredozemné more.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem. zošit: --;

Učivo: » Členitosť pobrežia Ázie «

Dátum: 14.1.2011

Členitosť pobrežia Ázie: veľká

- polostrovy: Malá Ázia, Arabský, Predná India, Zadná India, Malajský, Kórejský, Kamčatka, Čukotský, Tajmýr, Jamal
- ostrovy: Cyprus, Cejlón, Malé a Veľké Sundy, Filipíny, Taiwan, Japonské, Kurilské, Sachalin, Novosibírske
- zálivy: Perzský, Bengálsky, Obský
- prielivy a prieplavy: Bospor - Dardanely, Suezský, Beringov.

Cestovatelia:
- Marco Polo - 13.st. - Čína (hodváb, papier)
- Vasco da Gama - 15.st. - India
- F. de Magalhaes - moreplavec


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem. zošit: --;

Učivo: » Povrch Ázie «

Dátum: 17.1.2011

Povrch: hornatý; priemerná nadmorská výška Ázie: 960m; najnižšie položené miesto - Mŕtve more (-408m)

Pohoria: Kaukaz, Pamír, Hindúkuš, Karakoram, Himaláje (Mount Everest - 8848m), Kunlun, Ťanšan, Altaj, Verchojanský chrbát, Kolymské vrchy

Nížiny: Mezopotámska, Turanská, Západosibírska, Severosibírska, Indogangská, Veľká čínska nížina

Plošiny: Dekanská, Tibetská náhorná plošina, Iránska, Stredosibírska

Púšte: Arabská, Veľká soľná, Karakum, Kyzylkum, Gobi


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--

Učivo: » Podnebie Ázie «

Dátum: 21.1.2011

Podnebné činitele: a/ nadmorská výška, b/ zemepisná šírka, c/ vzdialenosť od oceána, d/ morské prúdy;

1) Studené: severné časti Ázie

2) Mierne: kontinentálne, oceánske

3) Teplé: a)subtropické, b) tropické (vlhké, vlhké s obdobiami sucha, suché); viď mapka

V tropickom vlhkom podnebí vanú monzúny:
- letný (z oceána nad pevninu, vlhký),
- zimný (z pevniny nad oceán, studený a suchý).


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vymaľovať mapku "podnebné pásma"

Učivo: » Vodstvo Ázie «

Dátum: 24.1.2011

Vodstvo: rieky, jazerá, moria

JZ: Eufrat, Tigris; Mŕtve more (408 m)

J a JV: Indus, Ganga, Brahmaputra, Iravadi, Salvin, Mekong

V: Jang-c'- tiang (Modrá rieka/ Dlhá rieka, 6000km), Huang - He (Žltá rieka), Si - tiang (Perlová rieka)

Stredná: bezodtoková oblasť; Amudarja a Syrdarja (vytekajú z Aralského jazera), jazero Bajkal (najhlbšie na svete - 1637 m)

S: Irtyš, Ob, Jenisej, Angara, Lena, Kolyma, Amur

Úmoria: Severný ľadový, Tichý, Indický a Atlantický oceán


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vypracovať mapu

Učivo: » Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie «

Dátum: 4.2.2011

Rastlinstvo a živočíšstvo: samostatná práca.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vypracovať mapu a úlohy; opakovať prírodné podmienky Ázie!

Učivo: » Kontrolná práca «

Dátum: 7.2.2011

Kontrolná práca: Ázia.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vypracovať projekt do 25.2.2011!

Učivo: » Obyvateľstvo a sídla Ázie «

Dátum: 11.2.2011

Najľudnatejší svetadiel (3,9 mld.); nerovnomerne rozmiestnené obyvateľstvo;

Najhustejšie osídlené: pri pobreží, veľtokoch; Veľká čínska nížina (1000 obyv./km 2)

Najnižšia hustota osídlenia: vnútrozemie, púšte, pohoria (v priemere 79 obyv./km 2)

Rasy: žltá (JV, V, str.), biela (JZ, J, S)

Národy: Číňania, Hindovia, Bengálčania, Malajci, Indonézania, Japonci, Turci, Arabi

Náboženstvá: kresťanstvo (rímskokatolícke - Filipíny; pravoslávne - severná Ázia), judaizmus (JZ), budhizmus (V), hinduizmus (J), islam (JZ, JV, J, stredná)

Zloženie obyvateľstva: vysoký podiel vidieckeho obyv., menej mestského obyv. (výnimkou je Japonsko a Izrael)

Veľkomestá: Šanghaj, Tokio, Peking, Kalkata, Bombaj, Jakarta


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
domaľovať mapku a vypracovať úlohy.

Učivo: » Hospodárstvo Ázie «

Dátum: 14.2.2011

Hospodársky vyspelé krajiny - Japonsko, Singapur; chudobné krajiny - Afganistan, Nepál.

NS: ropa (obl. Perzského zálivu - Kuvajt, Irak, Saudská Arábia), zemný plyn (Rusko, Malajzia, Indonézia, obl. Kaspického mora), železná ruda a uhlie (Rusko, Čína), urán (Rusko).

Ťažba dreva: J, JV Ázia; zásoby (Sibír)

Poľn.: ryža, trop. ovocie, koreniny, palma olejná, chov hydiny, HD, ovce, kozy, jaky, priadka morušová;

Priemysel: lacná pracovná sila; dostatok NS; odevy a obuv (Čína), autá (Japonsko, Kórejská rep.), stroj. a elektrotechnický sú hl. odvetviami štátov s prudkým rastom hospodárstva, ktoré nazývame ázijské tigre (Hongkong - súčasť Číny, Singapur, Taiwan, Kórejská rep.)

Doprava: letecká, námorná, žel. (rýchlovlaky), cestná (diaľnice).

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
vypracovať úlohy.

Učivo: » Oblasti a štáty Ázie «

Dátum: 18.2.2011

JZ: (žltá) - Turecko, Sýria, Libanon, Izrael, Jordánsko, Saudská Arábia, Jemen, Omán, Kuvajt, Katar, SAE, Irán, Irak, zakaukazské štáty: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko.

J: (červená) - Afganistan, Pakistan, India, Nepál, Bhután, Bangladéš.

JV: (oranžová) - Mjanmarsko, Thajsko, Vietnam, Kambodža, Malajzia, Indonézia, Filipíny

V: (zelená) - Čína, Taiwan, Mongolsko, KĽDR, Kórejská republika, Japonsko;

S: (modrá) - ázijská časť Ruska.

Str.: (hnedá) - Kazachstan, Turkménsko, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--.

Učivo: » Oblasti a štáty Ázie «

Dátum: 21.2.2011

Vymenuj: oblasti Ázie.

Uveď štáty: J oblasti Ázie.

Zaraď štáty: do správnej oblasti - Mongolsko, Izrael, Kórejská republika, Kuvajt, Kazachstan, Japonsko, Bangladéš, Saudská Arábia, Irak, Taiwan.

Zisti: rozlohou najväčší štát v každej oblasti Ázie;

Priraď: jednotlivým oblastiam Ázie prívlastky na základe prevládajúcich prír. podmienok (povrch, podnebie, vodstvo).

Urč: k vybraným štátom hl. mesto - Turecko, Izrael, Irak, Saudská Arábia (JZ), Afganistan, India, Nepál (J), Mjanmarsko, Thajsko, Indonézia (JV), Čína, Mongolsko, Kórejská rep., Japonsko (V), Kazachstan (Str.).

Napíš: vnútrozemské štáty každej oblasti Ázie.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--.

Učivo: » Juhozápadná Ázia «

Dátum: 25.2.2011

Poloha: Blízky východ; štáty - Turecko, Irán, Irak, Saudská Arábia, Izrael.

Povrch: prevládajú púšte (Nafúd), Kaukaz, Mezopotámska nížina.

Vodstvo: nedostatok vlahy; Eufrat a Tigris.

Obyvateľstvo: nerovnomerne osídlené územie;

Náboženstvo: judaizmus, kresťanstvo, islam.

Mestá: Ankara (Turecko), Istanbul (mesto leží na 2 svetadieloch - Turecko), Jeruzalem (Izrael), Tel Aviv (Izrael), Bagdad (Irak), Rijád (Saudská Arábia), Mekka (Saudská Arábia).

Národy: Arabi, Peržania, Turci, Palestínčania (Arabi v Izraeli), Izraelčania (židia v Izraeli), Kurdi (bez vlastného územia žijú v štátoch Irak, Irán, Turecko).

Problémy oblasti: rozdielne náboženstvá a množstvo národov je príčinou vzniku sporov a častých vojen.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
mapka.

Učivo: » Geografické cvičenia «

Dátum: 7.3.2011

Vyhodnotenie projektov: Ázia.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--.

Učivo: » JZ Ázia - hospodárstvo. Turecko a Cyprus. «

Dátum: 14.3.2011

Hosp.: NS - ropa v oblasti Perzské zálivu a Kaspického mora (viac ako 1/2 svetových zásob).

+: nízke dane, budovanie moderných miest, hotelových komplexov, diaľnic; -: spory v regióne a vojny;

Izrael: rozvinutý priemysel, prevažne na juhu poľnohops. (závislé na zavlažovaní).

Zakaukazské štáty: chudobné.

CR: kult. pamiatky; posvätné miesta (Mekka, Jeruzalem), letoviská (Turecko, Cyprus), luxusné strediská (Dubaj).

Turecko: priemysel - stroj., potr., text. (tradičná výroba kobercov), poľn. - rozvinuté; hl. mesto - Ankara; snaha o členstvo v EÚ (prekážkou obsadenie S-časti ostrova Cyprus, národnostná menšina Kurdi).

Cyprus: S- časť obsadilo Turecko; J-časť je grécka; oddelené zelenou líniou stráženou mierovými jednotkami OSN; hl. mesto: Nikózia; rozvinutý CR;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--.

Učivo: » Južná Ázia «

Dátum: 21.3.2011

J Ázia: Afganistan, Pakistan, India, Nepál, Bhután, Bangladéš.

Príroda: Dekanská a Tibetská plošina, Himaláje, Pamír, Karakoram, Hindukúš; Ganga, Indus, Brahmaputra, Amudarja; monzúny vo vlhkom tropickom podnebí; rozsiahle povodne; vzácne druhy zvierat - slon indický, nosorožec, tiger, leopard snežný.

Obyvateľstvo: hinduizmus, islam; vyspelé civilizácie už pred 4000 rokmi; obyvateľstvo trpí chudobou, ktorú zvyšujú prírodné katastrofy.

India: 1,1 mld. obyv.; kastovníctvo; mestá: Dillí, Kalkata, Bombaj; Karáči v Pakistane a Dháka v Bangladéši.

Problémom: záplavy, zemetrasenia, vojny, náboženské konflikty a teroristické útoky.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
--.

Učivo: » India. Hospodárstvo. «

Dátum: 25.3.2011

India: prudký rozvoj hospodárstva. NS: uhlie, železná ruda; Poľn.: rozvinuté plantážnictvo (čajovník).

Priemysel: stroj. (výroba áut, motocyklov, elektrotechniky, IT); výroba jadrových hlavíc; .

Pakistan, Bangladéš: chudobné, zamerané na poľn.;

Prírodné a kultúrne krásy: Tádž Mahál, posvätné miesto Váranasi (pri rieke Ganga), národný park Sagarmatha (Nepál, Himaláje).

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
mapka, úlohy.

Učivo: » Juhovýchodná Ázia «

Dátum: 28.3.2011

JV Ázia: pevninská časť (Zadná India, Malajský pol.), ostrovná časť (Veľké a Malé Sundy, Filipíny).

Štáty JV-Ázie: Mjanmarsko, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajzia, Indonézia (najväčší), Singapur (najmenší), Filipíny, Brunej.

Príroda: časté zemetrasenia, cunami a záplavy; podnebie tropické vlhké (monzúny); vodstvo - Mekong; R.a Ž. - monzúnový dažďový les;

Obyvateľstvo: znaky kolonizácie od 16. st.; vojna vo Vietname; náboženstvá - islam (Malajzia, Indonézia, Brunej), kresťanstvo (Filipíny), budhizmus (pol. Zadná India); Indonézia je 4. najľudnatejší štát sveta; mestá - Manila, Jakarta, Singapur (prístav), Nepjito, Hočiminovo mesto.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
mapka, úlohy.

Učivo: » Hospodárstvo JV-Ázie «

Dátum: 4.4.2011

Hospodárstvo JV Ázie: bohatšie štáty - Brunej, Singapur; chudobnejšie štáty - Mjanmarsko, Bangladéš, Laos.

Poľn.: ryža, na plantážach palma olejná; rozvinutý rybolov; ťažba vzácneho dreva a kaučuku.

NS: ropa (Brunej, Indonézia);

CR: Thajsko, Indonézia (Bali); letiská (Bangkok, Kuala Lumpur).

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
mapka, úlohy.

Učivo: » JV-Ázia «

Dátum: 11.4.2011

JV Ázia: vypracovanie otázok za učivom v spolupráci s atlasom.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
Opakovať J a JV Áziu.

Učivo: » V-Ázia «

Dátum: 18.4.2011

Poloha: štáty - Čína, Mongolsko, KĽDR, Kórejská republika, Japonsko (sopečné ostrovy), Taiwan (ostrov).

Povrch: Himaláje, Karakoram, Pamír, Ťanšan, Tibetská náhorná plošina, Altaj, GObi, sopka Fudžisan, Veľká čínska nížina.

Podnebie: monzúny, tajfúny, teplé a vlhké - J-Číny, Taiwan, J-Japonska; mierne - V-Číny, Kór. republika, Japonsko; chladné - vysoké pohoria, Tibetská náh. plošina.

Vodstvo: Žltá rieka, Chang Jiang; problémom je vysoké znečistenie riek hosp. činnosťou;

R. a Ž.: bambusy; málo lesov (vyrúbané); stepi ohrozuje rozširovanie púští; panda veľká; množstvo ohrozených druhov živočíchov; problémom je nadmerný rybolov a japonský lov veľrýb;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
Opakovať J a JV Áziu + V Ázia => nasleduje kontrolná práca.

Učivo: » V-Ázia - obyvateľstvo «

Dátum: 2.5.2011

Obyvateľstvo: nerovnomerne rozmiestnené

Čína: najľudnatejší štát sveta (1,32 mld.); mestá - Šanghaj, Kanton, Peking, Hongkong.

Japonsko: patrí medzi 10 najľudnatejších štátov sveta; mestá - Tokio (30 mil.), Nagoya, Osaka.

Kórejská republika: Soul;

Náboženstvo: vo V-Ázii prevláda budhizmus; zastúpené sú aj šintoizmus (Japonsko) a kresťanstvo (Kórejská republika);

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » V-Ázia - hospodárstvo «

Dátum: 6.5.2011

Hospodárstvo: d.ú.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Severná Ázia «

Dátum: 9.5.2011

Členitosť pobrežia: Severný ľadový oceán, Tichý oceán, Sachalin, Kamčatka, ...; 3/4 územia Ruska tvorí S-Áziu;

Príroda: pohorie - Altaj, Západosibírska nížina, Stredosibírska plošina; Severosibírska nížina; podnebie - šírková pásmovitosť; vodstvo - Ob, Irtyš, Lena, Amur, Jenisej;
Obyvateľstvo: riedko osídlené; Sibír; mestá - Oms, Novosibirsk, Vladivostok, Irkutsk;

Hospodárstvo: zdroje NS - ropa, z. plyn (Z), železná ruda, uhlie (stred), zlato, diamanty (V); zdroje dreva; lov zveri;

Doprava: železničná - Transibírska magistrála; letecká;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Projekty «

Dátum: 23.5.2011

Prezentácia projektov

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Projekty «

Dátum: 30.5.2011

Prezentácia projektov

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Stredná Ázia «

Dátum: 3.6.2011

Stredná Ázia: charakteristika prírody; obyvateľstvo a hospodárstvo (Kazachstan)

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 6.6.2011

Opakovanie: uč. s. 102/1-4

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 13.6.2011

Opakovanie: uč. s. 102/5-7

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 17.6.2011

Opakovanie: uč. s. 102/8-10

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
...